Home Page Image
 

I Holmedal er det godt bu med trivelege folk, fjell og fjord.

Biletet over viser utsikta inn Dalsfjorden ein flott haustdag.
 

 

 

 

Holmedal Vel er ei velforeining som arbeider til beste for Holmedal og folket i bygda.

 

 

Styret består i 2012-13 av følgjande:

Leiar: Helga Furevikstrand.
Skrivar/kasserar: Lasse Stenseth.
Øvrige styremedlemmar: Gaute Losnegård, Per Arne Tveit, Kari Berit Ness og Marit Klausen.
Vara: Irene Hestvik og Vigdis Follevåg Skarstein.

Les meir under "saker" (link ovanfor) for å sjå kva vi vil arbeide med.